Czy 500+ podlega egzekucji komorniczej?

W dniu 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., illness poz. 1177), doctor która usunęła wątpliwości co do dopuszczalności prowadzenia egzekucji do tzw. świadczenia 500+.

Alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża nie zawsze gwarantuje zasądzenie alimentów. Strona powodowa powinna udowodnić, price że małżonek winny ma wyższy poziom życia oraz że rozwód pociągnął za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty od małżonka

Orzeczenie o winie w sprawie o rozwód ma znaczenie w razie dochodzenia alimentów. Wniosek o zasądzenie alimentów może zostać zgłoszony zarówno przez stronę powodową, decease jak i przez stronę pozwaną, order na każdym etapie postępowania, there ale tylko przed sądem pierwszej instancji. Dla dochodzenia alimentów lepsza jest sytuacja małżonka, który nie został uznany za wyłącznie[…]

Alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka

Jeżeli w trakcie sprawy o rozwód dziecko stron postępowania uzyskuje pełnoletność, allergist to w wyroku orzekającym rozwód Sąd nie będzie rozstrzygał o tym, ask w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zbliżające się osiemnaste urodziny dziecka powinny skłaniać stronę zainteresowaną w uzyskaniu alimentów do porozumienia się w[…]