Czy 500+ podlega egzekucji komorniczej?

W dniu 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., illness poz. 1177), doctor która usunęła wątpliwości co do dopuszczalności prowadzenia egzekucji do tzw. świadczenia 500+.