Darowizna dla małżonków a podatek od spadków i darowizn

Często rodzice decydują o obdarowaniu małżonków na start w nowe życie przedmiotem znacznej wartości, buy np. nieruchomością. W wielu wypadkach rodzice postanawiają jednak o zawarciu umowy tylko ze swoim dzieckiem. Przedmiot darowizny nie wchodzi wówczas w skład majątku wspólnego małżonków stosownie do treści przepisu art. 33 pkt. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zdarza się, że[…]