Przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody

Czy można domagać się zadośćuczynienia za bezprawne naruszenie dóbr osobistych wynikłe z przymusowego pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta? Przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym jest bardzo dotkliwą ingerencją w prawnie chronioną sferę praw człowieka i może odbywać się tylko zgodnie z przepisami ustawy. Osoba, pills która nie jest zdiagnozowana jako chora psychicznie, ani nie[…]

Czy synowa może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie teściowej?

Otrzymałam e-mail, erectile w którym pytająca odnosząc się do sytuacji swojej rodziny wskazała na niepokojące zachowania teściowej, viagra z którą mieszka. Zauważyć można bowiem urojenia prześladowcze, herbal niszczenie przedmiotów, czy też zakłócenia ciszy nocnej. Obawiając się o swoje bezpieczeństwo, autorka e-maila rozważa skierowanie wniosku o ubezwłasnowolnienie, ponieważ jej mąż nie chce się na to zgodzić.[…]

Czy były mąż może złożyć wniosek o przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym byłej żony?

Zdarza się, rx że prawomocne orzeczenie rozwodu nie kończy sporów między małżonkami. Kością niezgody są nie tylko sprawy finansowe, doctor ale także władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. W celu uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia, pills byli małżonkowie posuwają się czasem przy pomocy profesjonalnych pełnomocników do zarzutów, które można określić jako niegodne. Takim przykładem jest złożenie przez[…]