Mniej bolesny rozwód

Rozważając decyzję o rozwodzie warto skonsultować się z dobrym i uczciwym adwokatem, który udzieli porady prawnej odpowiadając na postawione pytania. Dotyczy to również kwestii dochodzenia winy. W ten sposób można ograniczyć koszty prowadzenia sprawy o rozwód, które dotyczą nie tylko finansowania procesu sądowego, ale wiążą się z kosztami emocjonalnymi.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Zdarza się, look że pomimo daleko posuniętej staranności rodzicowi i złożenia wniosku, nie udaje się uzyskać zezwolenia Sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka w terminie sześciu miesięcy . Czy w każdym wypadku oznacza to, że małoletnie dziecko jest spadkobiercą?

Jak zachowywać się w sądzie?

Niżej kilka słów przypomnienia dla osób wezwanych do sądu w charakterze świadka. Szczegółowo możliwy przebieg rozprawy i odpowiedź na pytanie, buy jak zachować się w sądzie omawiam na spotkaniu w Kancelarii. W mojej praktyce zawsze przed planowaną rozprawą proszę o kontakt ze świadkami, viagra na których powołuje się mój Klient. W ten sposób mogę się[…]