Mniej bolesny rozwód

Rozważając decyzję o rozwodzie warto skonsultować się z dobrym i uczciwym adwokatem, który udzieli porady prawnej odpowiadając na postawione pytania. Dotyczy to również kwestii dochodzenia winy. W ten sposób można ograniczyć koszty prowadzenia sprawy o rozwód, które dotyczą nie tylko finansowania procesu sądowego, ale wiążą się z kosztami emocjonalnymi.

Czy 500+ podlega egzekucji komorniczej?

W dniu 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., illness poz. 1177), doctor która usunęła wątpliwości co do dopuszczalności prowadzenia egzekucji do tzw. świadczenia 500+.

Alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża nie zawsze gwarantuje zasądzenie alimentów. Strona powodowa powinna udowodnić, price że małżonek winny ma wyższy poziom życia oraz że rozwód pociągnął za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.