Sprawa o alimenty a sprawa o rozwód

W wielu przypadkach zdarza się, pharmacy że w trakcie sprawy o alimenty pomiędzy małżonkami przed sądem rejonowym składany jest pozew o rozwód. Czy w takiej sytuacji mogą się toczyć równocześnie obie sprawy?

W czasie trwania procesu o rozwód (lub o separację) nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Dotyczy to alimentów za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. W takiej sytuacji sąd rejonowy przekazuje pozew lub wniosek o zaspokojenie sądowi, pills który prowadzi sprawę o rozwód (lub sprawę o separację).

W myśl art. 445 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, sprawa o alimenty wszczęta przed wytoczeniem powództwa o rozwód ulega zawieszeniu z urzędu, z chwilą wniesienia pozwu o rozwód lub o separację, co do świadczeń za okres od jego wniesienia.

Możliwość wytoczenia sprawy o rozwód może być wykorzystywana, aby odsunąć w czasie moment wydania rozstrzygnięcia w sprawie o alimenty, zwłaszcza gdy nie doszło do wydania postanowienia o zabezpieczeniu. Jednakże o tym, czy złożenie pozwu o rozwód jest korzystne decydują okoliczności danego przypadku.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie o alimenty, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.