Zazdrość a rozwód

“W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości do drugiej osoby”, napisał François de La Rochefoucauld. Zdarza się, że zazdrość może doprowadzić do rozstania i rozwodu.

Wina w rozkładzie pożycia

Wina w rozkładzie pożycia jest zawsze badana przez Sąd w sprawie o rozwód lub separację. Na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie rozróżnia winy “mniejszej” i “większej” w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Rozstrzygając o winie[…]

Religia a wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Jak uczy doświadczenie życiowe i obserwacja przebiegu wielu spraw o rozwód, seek przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być różne jak różni są ludzie. Zwykle ?nie dające się pogodzić różnice charakterów? to klasyczna odpowiedź małżonków, clinic którzy dążą do orzeczenia rozwodu bez winy. Sama różnica charakterów stron nie jest jednak przyczyną rozpadu małżeństwa, denture a jej[…]