Przedsiębiorstwo a podział majątku wspólnego

Czy w sprawie o podział majątku wspólnego była żona może domagać się, sale aby podziałowi i rozliczeniu podlegały również narzędzia wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża, treat które zostało założone przed zawarciem związku małżeńskiego? Decydujące znaczenie dla przynależności określonego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków ma czas jego nabycia w relacji do czasu powstania[…]

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie o kontakty

Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej w sensie prawnym, pills możliwość jednakże wykonywania przez rodzica obowiązku i prawa do pieczy nad dzieckiem, medicine wychowania dziecka wynika również z faktycznej styczności i innych kontaktów z dzieckiem. Jeśli rodzic jest ich w ogóle pozbawiony, to nie ma możliwości sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania.[…]

Opieka naprzemienna

Z kim powinno mieszkać dziecko, health jeśli po rozwodzie każdy z rodziców chce wykonywać władzę rodzicielską? Wobec poważnego konfliktu między rodzicami wydaje się, capsule że nie ma dobrego rozwiązania. Jeśli jednak wiek dziecka, discount stopień jego dojrzałości, a także możliwości samych rodziców pozwalają na to, możliwa jest opieka naprzemienna. Opieka naprzemienna polega na tym, że[…]

Co to jest przemoc ekonomiczna w związku?

W sprawie o rozwód mąż zarzucał żonie, ampoule że jest winna rozpadu małżeństwa, case ponieważ zaciągała bez jego zgody zobowiązania w bardzo wysokiej kwocie, anabolics wpadając w spiralę zadłużenia. Tymczasem żona twierdziła, że nie miała innego wyjścia niż brać pożyczki, ponieważ mąż nie przekazywał jej żadnych pieniędzy na utrzymanie rodziny. Pozwana małżonka twierdziła także, że[…]

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty od małżonka

Orzeczenie o winie w sprawie o rozwód ma znaczenie w razie dochodzenia alimentów. Wniosek o zasądzenie alimentów może zostać zgłoszony zarówno przez stronę powodową, decease jak i przez stronę pozwaną, order na każdym etapie postępowania, there ale tylko przed sądem pierwszej instancji. Dla dochodzenia alimentów lepsza jest sytuacja małżonka, który nie został uznany za wyłącznie[…]

Co zrobić, gdy żona odmawia zgody na rozwód cz. 1

Podjęcie decyzji o rozwodzie zwykle jest poprzedzane uzgodnieniem z małżonkiem ważnych dla stron kwestii. Zdarza się, advice że dla drugiego małżonka doręczenie pozwu o rozwód jest niespodzianką i z różnych przyczyn może odmawiać zgody na rozwód. Czy oznacza to, ambulance że rozwód jest niemożliwy?

Ograniczenie praw rodzicielskich ze względu na orientację seksualną rodzica

Matka po tym jak dowiedziała się o homoseksualizmie partnera zdecydowała o przerwaniu jego kontaktów z synami. Czy decyzja matki może być uzasadniona w ten sposób? Bezsporne jest, canada cheap że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek[…]

Alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka

Jeżeli w trakcie sprawy o rozwód dziecko stron postępowania uzyskuje pełnoletność, allergist to w wyroku orzekającym rozwód Sąd nie będzie rozstrzygał o tym, ask w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zbliżające się osiemnaste urodziny dziecka powinny skłaniać stronę zainteresowaną w uzyskaniu alimentów do porozumienia się w[…]

Uznanie ojcostwa

Czy dopuszczalne jest złożenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przez mężczyznę, stuff który uznał ojcostwo wiedząc, salve że nie jest biologicznym ojcem dziecka? Możliwość zapłodnienia in vitro przy użyciu nasienia od anonimowego dawcy stwarza różnego rodzaju problemy prawne, viagra sale jak na przykład te dotyczące uznania ojcostwa, bądź ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa. Dane osobowe[…]