Rozwód z orzeczeniem o winie

W sprawach o rozwód zdarza się, że jeden z małżonków jest zdeterminowany, aby dowodzić winy drugiego małżonka w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Zarzutowi winy zwykle towarzyszy prezentacja korzystnej, ale i subiektywnej – wersji stanu faktycznego.

Czym jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Częstym pytaniem w sprawach o rozwód jest: jak długo ma utrzymywać się rozkład pożycia małżeńskiego, advice aby uznać go za trwały, price a co za tym idzie dopuszczalnym było złożenie pozwu o rozwód. Niektórzy odpowiadają: ?sześć miesięcy?. Czy to dobra odpowiedź?

Raport detektywa a rozwód

Częstym pytaniem zadawanym w trakcie prowadzenia spraw o rozwód jest dopuszczalność posłużenia się dowodem z raportu sporządzonego przez detektywa. Zlecając raport klient dąży w ten sposób do wykazania nieuczciwości małżonka. Pojawia się jednak pytanie, unhealthy czy dowód z raportu detektywa jest brany pod uwagę przez Sąd przy orzekaniu o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Przedsiębiorstwo a podział majątku wspólnego

Czy w sprawie o podział majątku wspólnego była żona może domagać się, sale aby podziałowi i rozliczeniu podlegały również narzędzia wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża, treat które zostało założone przed zawarciem związku małżeńskiego? Decydujące znaczenie dla przynależności określonego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków ma czas jego nabycia w relacji do czasu powstania[…]

Opieka naprzemienna

Z kim powinno mieszkać dziecko, health jeśli po rozwodzie każdy z rodziców chce wykonywać władzę rodzicielską? Wobec poważnego konfliktu między rodzicami wydaje się, capsule że nie ma dobrego rozwiązania. Jeśli jednak wiek dziecka, discount stopień jego dojrzałości, a także możliwości samych rodziców pozwalają na to, możliwa jest opieka naprzemienna. Opieka naprzemienna polega na tym, że[…]

Co to jest przemoc ekonomiczna w związku?

W sprawie o rozwód mąż zarzucał żonie, ampoule że jest winna rozpadu małżeństwa, case ponieważ zaciągała bez jego zgody zobowiązania w bardzo wysokiej kwocie, anabolics wpadając w spiralę zadłużenia. Tymczasem żona twierdziła, że nie miała innego wyjścia niż brać pożyczki, ponieważ mąż nie przekazywał jej żadnych pieniędzy na utrzymanie rodziny. Pozwana małżonka twierdziła także, że[…]

Co zrobić, gdy żona odmawia zgody na rozwód cz. 1

Podjęcie decyzji o rozwodzie zwykle jest poprzedzane uzgodnieniem z małżonkiem ważnych dla stron kwestii. Zdarza się, advice że dla drugiego małżonka doręczenie pozwu o rozwód jest niespodzianką i z różnych przyczyn może odmawiać zgody na rozwód. Czy oznacza to, ambulance że rozwód jest niemożliwy?

Czy można nagrywać małżonka?

Nie ulega wątpliwości, cialis że nagrywanie bez zgody osoby nagrywanej narusza jej prawo do prywatności i uzasadnia roszczenie o ochronę dóbr osobistych i żądanie m. in. zadośćuczynienia pieniężnego. W konkretnym przypadku nagrywanie może stanowić czyn zabroniony. Zgodnie z treścią przepisu art. 267 § 3 Kodeksu karnego, arthritis kto w celu uzyskania informacji, do której nie[…]

Jak zachowywać się w sądzie?

Niżej kilka słów przypomnienia dla osób wezwanych do sądu w charakterze świadka. Szczegółowo możliwy przebieg rozprawy i odpowiedź na pytanie, buy jak zachować się w sądzie omawiam na spotkaniu w Kancelarii. W mojej praktyce zawsze przed planowaną rozprawą proszę o kontakt ze świadkami, viagra na których powołuje się mój Klient. W ten sposób mogę się[…]