Czym jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Częstym pytaniem w sprawach o rozwód jest: jak długo ma utrzymywać się rozkład pożycia małżeńskiego, advice aby uznać go za trwały, price a co za tym idzie dopuszczalnym było złożenie pozwu o rozwód. Niektórzy odpowiadają: ?sześć miesięcy?. Czy to dobra odpowiedź?

Żaden przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie stanowi, anesthetist jak długo musi mieć miejsce rozkład pożycia małżeńskiego, aby uznać go za trwały. Upływ czasu nie jest zatem konieczną przesłanką trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego. Wskazówką powinno być to, czy doświadczenie życiowe prowadzi do wniosku, że w danych okolicznościach sprawy, powrót małżonków do wspólnego pożycia jest niemożliwy. Odpowiedź “sześć miesięcy” nie jest poprawna.

W orzeczeniu sprzed ponad sześćdziesięciu lat Sąd Najwyższy stwierdził: ?Konieczną przesłanką “trwałości” nie jest bynajmniej upływ czasu dłuższego. Można bowiem wyobrazić sobie powstanie okoliczności o takiej wadze i znaczeniu dla pożycia małżonków i tak dalece naruszające harmonijność tego pożycia, że zgodnie z doświadczeniem życiowym nie można oczekiwać powrotu małżonków do pożycia, mimo iż rozłam w małżeństwie nastąpił w ciągu, obiektywnie rzecz biorąc, krótkiego czasu, jaki upłynął od konkretnego zdarzenia? (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1953 r., C 1631/52).

Pamiętać należy, że bez wyjaśnienia okoliczności, które wywołały rozkład nie jest możliwa ocena, czy ma on charakter trwały.  Tytułem przykładu: można wyobrazić sobie złożenie pozwu o rozwód po tygodniu o tym jak małżonek dowiedział się o kolejnym akcie niewierności drugiego małżonka.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o rodzinnej, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.