Separacja na zgodny wniosek małżonków

?Rozstajemy się z mężem i chcemy separacji. Zgadzamy się w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi. Nie ma też sporu co do alimentów. Czy możemy razem złożyć wniosek o orzeczenie separacji? Słyszałam, sale że w takiej sytuacji sprawa trwa bardzo krótko i łączy się z niskimi kosztami?. W sprawach rodzinnych osiągnięcie przez[…]

Jeszcze o zdradzie

W trakcie postępowania w sprawie o rozwód Klienci niechętnie przyznają się do nawiązania nowych relacji. Tłumacząc taką postawę, pills obawiają się zarzutu o zdradę i przypisania winy przy rozwodzie. Czy w istocie należy ukrywać nowy związek, prescription gdy toczy się sprawa o rozwód? Do rozstania małżonków dochodzi z różnych powodów. Jednym z nich są niedające[…]