Separacja na zgodny wniosek małżonków

?Rozstajemy się z mężem i chcemy separacji. Zgadzamy się w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi. Nie ma też sporu co do alimentów. Czy możemy razem złożyć wniosek o orzeczenie separacji? Słyszałam, sale że w takiej sytuacji sprawa trwa bardzo krótko i łączy się z niskimi kosztami?. W sprawach rodzinnych osiągnięcie przez[…]