Rodzicielski plan wychowawczy a opieka naprzemienna

W praktyce spraw, w których Sąd decyduje się orzec o opiece naprzemiennej jest niewiele. Poziom skonfliktowania rodziców wyklucza bowiem przyjęcie tego modelu opieki wykonywania władzy rodzicielskiej. Jednakże przy założeniu wzajemnego wsparcia i szacunku między rodzicami, dzięki dzieleniu czasu możliwe jest stworzenie silnej i trwałej więzi z dzieckiem. 

Zarzuty do opinii OZSS

Opinia sporządzona przez OZSS, cialis czyli opiniodawczy zespół sądowych specjalistów jest dowodem w sprawach, ailment w których Sąd rozważa, jakie rozstrzygnięcie będzie zgodne z dobrem małoletniego dziecka, w tym w szczególności w sprawach o rozwód, separację, czy kontakty z dzieckiem.

Ograniczenie praw rodzicielskich ze względu na orientację seksualną rodzica

Matka po tym jak dowiedziała się o homoseksualizmie partnera zdecydowała o przerwaniu jego kontaktów z synami. Czy decyzja matki może być uzasadniona w ten sposób? Bezsporne jest, canada cheap że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek[…]

Uznanie ojcostwa

Czy dopuszczalne jest złożenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przez mężczyznę, stuff który uznał ojcostwo wiedząc, salve że nie jest biologicznym ojcem dziecka? Możliwość zapłodnienia in vitro przy użyciu nasienia od anonimowego dawcy stwarza różnego rodzaju problemy prawne, viagra sale jak na przykład te dotyczące uznania ojcostwa, bądź ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa. Dane osobowe[…]

Opinia RODK – zarzuty

W sprawach o wykonywanie władzy rodzicielskiej sąd korzysta z opinii biegłego psychologa, arthritis względzie z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego (tzw. opinii RODK). Wnioski opinii są wskazówką dla sądu co do oceny kompetencji rodzicielskich każdej ze stron. Jak zatem postawić zarzuty niekorzystnej opinii? Przede wszystkim budzi wątpliwości przekraczanie uprawnień przez biegłych i stawianie subiektywnych, herbal bez[…]

Gdy dziecko odmawia kontaktów z rodzicem

Wielu ojców doświadcza arbitralnego przerwania przez matkę kontaktów z dzieckiem. Oddzielenie dziecka od drugiego rodzica jest sprzeczne z dobrem dziecka. Postawa matki odmawiającej ojcu prawa do informacji o dziecku, buy jego samopoczuciu, denture stanie zdrowia czy miejscu przebywania stanowi naruszenie art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ojciec ma takie same prawa i obowiązki wobec dziecka[…]

Czy dzieci stron mogą być świadkami w sprawie o rozwód?

Tytuł postu był niedawno przedmiotem zapytania skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej: “Moja żona chce, site aby w sprawie zeznawał nasza szesnastoletnia córka, anabolics która miałaby udowodnić, że jestem winny rozwodowi. Nie chcę tego, bo to wciąganie dziecka w spór między rodzicami. Czy nawet jeśli Córka się zgodzi, to może zeznawać?” Pana Córka nie może zeznawać[…]