Rodzicielski plan wychowawczy a opieka naprzemienna

W praktyce spraw, w których Sąd decyduje się orzec o opiece naprzemiennej jest niewiele. Poziom skonfliktowania rodziców wyklucza bowiem przyjęcie tego modelu opieki wykonywania władzy rodzicielskiej. Jednakże przy założeniu wzajemnego wsparcia i szacunku między rodzicami, dzięki dzieleniu czasu możliwe jest stworzenie silnej i trwałej więzi z dzieckiem. 

Szczegółowe kwestie dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów mogą być ustalone w rodzicielskim planie wychowawczym.

Porozumienie w zakresie kontaktów przy opiece naprzemiennej powinno zmierzać do rezygnacji z uregulowania tej kwestii przez Sąd w sprawie rodzinnej o rozwód, separację, czy wykonywanie władzy rodzicielskiej. W ten sposób można elastycznie niemalże na bieżąco ustalać zakres kontaktów.

Niektórzy rodzice w sytuacji kryzysu w ich związku potrafią zabezpieczyć swoje dziecko przed eskalacją ich konfliktu poprzez decyzję o oddzielnym zamieszkaniu. Nie usuwa to samo przez się problemów związanych z tym, gdzie dziecko będzie mieszkać i jak ma się kontaktować z drugim rodzicem. Propozycja opieki naprzemiennej pozwala na dzielenie czasu i budowanie w dziecku poczucia, że rodzice potrafią się porozumieć.

Gdy kompromis jest niemożliwy należy pamiętać, że Sąd podejmując decyzję co do władzy rodzicielskiej będzie brał pod uwagę organizację pracy zawodowej każdego rodziców, podział obowiązków oraz ich cechy osobowe. Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie opinia sporządzona przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. Biegli mogą wskazać, kto jest rodzicem pierwszoplanowym i posiadającym wiodącą rolę w oddziaływaniach rodzicielskich.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy sporządzeniu rodzicielskiego planu wychowawczy i negocjacjach, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach pod numerem telefonu: +48 728382525.