Czy 500+ podlega egzekucji komorniczej?

W dniu 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., illness poz. 1177), doctor która usunęła wątpliwości co do dopuszczalności prowadzenia egzekucji do tzw. świadczenia 500+.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Więzi rodzinne potrafią być bardzo silne. Nawet jeśli członkowie rodziny nie utrzymują ze sobą żadnych relacji, search czy nawet zapomnieli o swoim istnieniu, check to mogą być zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt małżonka czy rodzica w domu pomocy społecznej. Czy można tego uniknąć?