Specjalizacja

Kancelaria Adwokacka zajmuje się nie tylko sprawami rozwodowymi, ale także oferuje pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Podchodzimy do każdej sprawy z zaangażowaniem, na bieżąco informując o postępach sprawy sądowej.

Zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo ważny jest komfort psychiczny naszych Klientów, dlatego też zajmiemy się wszystkimi formalnościami i dopilnujemy terminów Państwa rozpraw. Zlecając swoją sprawę Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszka Kwapień uzyskujecie Państwo pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

W sprawach o rozwód zajmujemy się:
- dowodzeniem ustalenia winy w rozkładzie pożycia, chyba że małżonkowie zgłosili zgodne żądanie o zaniechanie orzekania w tym przedmiocie,
- reprezentacją w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków, a także ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego dziecka stron,
- dowodzeniem wysokości alimentów na małoletnie dziecko stron,
- dowodzeniem wysokości alimentów na małżonka,
- reprezentowaniem Klienta na rozprawie,
- prowadzeniem negocjacji pomiędzy stronami, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Ponadto oferujemy pomoc w sprawach prawa rodzinnego, takich jak:

- prowadzenie spraw o separację,
- prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków,
- rozliczeń pomiędzy partnerami w związkach konkubenckich,
- reprezentacji ojców w sprawach o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
- prowadzenie spraw o kontakty z dzieckiem, także w razie uprowadzenia dziecka za granicę,
- prowadzenie spraw o alimenty (dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, itp.),
- ustalenie, czy też zaprzeczenie ojcostwa,
- sprawy o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- prowadzenie spraw o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia (adopcja),
- przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
- pomoc prawna w sprawach nieletnich,
- sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Piszemy...

Wyjazd dziecka za granicę

Wyjazd dziecka za granicę należy do istotnych spraw dziecka i wymaga zgody rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska. Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W braku porozumienia między rodzicami rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 § 2[…]

0 komentarzy

Podział majątku wspólnego a pomoc rodziców

Czy teściowie (rodzice), którzy pomogli synowej i synowi w budowie domu, mogą żądać zwrotu poniesionych nakładów?

0 komentarzy

Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem jest zgodna z prawem. Rodzinną adopcję ze wskazaniem reguluje przepis art.  119(1a) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego treścią, rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców.

0 komentarzy

Zazdrość a rozwód

“W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości do drugiej osoby”, napisał François de La Rochefoucauld. Zdarza się, że zazdrość może doprowadzić do rozstania i rozwodu.

0 komentarzy