Zazdrość a rozwód

“W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości do drugiej osoby”, napisał François de La Rochefoucauld. Zdarza się, że zazdrość może doprowadzić do rozstania i rozwodu.

Niejednokrotnie kryzys małżeński zaczyna się od podejrzliwości. Podstawy do podejrzeń o zdradę chcą stać się uzasadnionymi, a to rodzi pokusę zerkania do telefonu małżonka, analizy historii przeglądarki internetowej, upewnienia się i rozpytywania milczących znajomych. Zdarza się, że podejrzliwy małżonek poszukuje pomocy detektywa. Taktyka sprawdzenia partnera – połączeń telefonicznych i korespondencji elektronicznej – bywa potem wykorzystywana z różnym skutkiem podczas postępowania rozwodowego.

Z drugiej strony pamiętać należy, że do przyjęcia winy w powstaniu rozkładu pożycia nie jest konieczne udowodnienie drugiemu małżonkowi zdrady, wystarczy, że jego zachowanie wskazywało na pozory zdrady. Natomiast zbyt częste przebywanie męża w towarzystwie innej kobiety, jej wizyta u niego w domu podczas nieobecności żony, częsty kontakt telefoniczny, zdjęcia tej kobiety w aparacie fotograficznym pozwanego mogły wywołać u powódki uzasadnione podejrzenie, iż pozwany jest związany z tą kobietą i już to wystarczy do przyjęcia zawinienia pozwanego w rozkładzie pożycia, gdyż drugi małżonek swym zachowaniem naruszył obowiązek wierności skonkretyzowany w art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego co miało wpływ na powstanie rozkładu (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 51/10).

W innym orzeczeniu wskazano, że przesadna zazdrość, kontrola i ograniczenia, uniemożliwianie kontaktów z rodziną, zabranianie długich kontaktów telefonicznych, czy też kontrola co do czasu przyjścia do domu mogą stanowić podstawę do orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2017 r., I ACa 168/17). Zazdrość powstaje z podejrzliwości, w ekstremalnej formie może nawet zniszczyć związek.

Ponadto w wyroku z dnia 24 maja 2005 r., sygn. akt V CK 646/04 Sąd Najwyższy uznał, że “występujące u męża tendencje do urojeń, w szczególności prześladowczych, a dotyczących braku wierności żony, w powiązaniu z innymi negatywnym zachowaniami z jego strony, mogły usprawiedliwiać zachowanie się jego żony, takie jak rzucenie w niego szklanką, uderzenie go łyżką, napisanie do niego kilku kartek z obraźliwymi wyrażeniami oraz opuszczenie wraz z dziećmi wspólnego mieszkania”.

Wydaje się zatem, że rozsądzenie, co jest przesadną zazdrością a co pozorem zdrady wymaga analizy sprawy. Jako adwokatem z wieloletnim doświadczeniem w sprawach o rozwód, chętnie wysłucham i podpowiem najlepsze rozwiązanie.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o rozwód, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.