Dobro małoletnich dzieci a rozwód

Dobro małoletnich dzieci jest zawsze przedmiotem oceny Sądu w sprawie o rozwód. Jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, to Sąd oddala powództwo.

Dobro dziecka to kryterium pozwalające na odpowiedź, czy możliwy jest prawidłowy rozwój dziecka i należyte przygotowanie do pracy dla społeczeństwa.

Sąd oceniając, czy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków powinien zbadać, czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci nie pozostaną, w stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich.

Ponadto jeżeli wspólna piecza faktyczna obojga rodziców jest w ustalonych okolicznościach konieczna i w pewnym zakresie wykonywana, a istniejące pomiędzy małżonkami stosunki nie rokują szans utrzymania tego stanu rzeczy po rozwodzie to rozwód również może spowodować, że ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Uszczerbku dla małoletnich dzieci można się dopatrzyć w orzeczeniu rozwodu, gdy istniejący stan faktyczny nie pozwala na rozstrzygnięcie o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokojenie ich potrzeb materialnych i moralnych co najmniej w takim zakresie, w jakim potrzeby te zaspokajane są obecnie.

Powyższe wskazówki zawarte są w uchwale Sądu Najwyższego cała izba Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, jednakże są wciąż aktualne.

Stan napięcia pomiędzy rodzicami z pewnością wpływa niekorzystnie na warunki życiowe dzieci.  Przedłużający się konflikt małżonków jest dla ich dzieci przeżyciem negatywnym, godzącym w poczucie stabilności, co oznacza że dobro wspólnych małoletnich dzieci nie ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1999 r., III CKN 799/99).

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o rozwód, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.