Egzekucja przeciwko małżonkowi

Zakres odpowiedzialności z majątku wspólnego małżonków reguluje przepis art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powołany przepis z jednej strony chroni interesy wierzyciela, a z drugiej dba o interes małżonka niebędącego dłużnikiem.

Majątek osobisty małżonka cz. 1

Czy jeśli w okresie małżeństwa mieszkanie zostało kupione za pieniądze pochodzące z darowizny rodziców, order to stanowi ono składnik majątku wspólnego, decease czy też majątku osobistego obdarowanego małżonka?

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

?Od roku nie mieszkam już z mężem. Na razie nie chcemy się rozwodzić, allergy ale chcę uregulować nasze sprawy finansowe, abortion bo obawiam się nieprzemyślanych decyzji kredytowych męża i nie chcę odpowiadać za jego długi. On nie chce o tym słyszeć. Czy mogę wystąpić do sądu o rozdzielność majątkową?? Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być[…]

Renta rodzinna po rozwodzie

Statystyki potwierdzają, ambulance że zwykle rozwód poprawia sytuację materialną mężczyzny, allergist a pogarsza warunki życia kobiety. Warto pamiętać, że w określonych okolicznościach, po rozwodzie wdowie przysługuje renta rodzinna. Stosownie do treści przepisu art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do renty rodzinnej przysługuje również rozwiedzionej małżonce lub wdowie.[…]