Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Czy jeśli nie mieszkam z żoną od roku mogę żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd?

Każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, cough który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu (art. 52 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W orzecznictwie wskazuje się, że nie każda postać separacji faktycznej małżonków uzasadniania ustanowienie rozdzielności majątkowej, lecz tylko taka, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i która nie jest sprzeczna z dobrem rodziny (II CKN 1070/98, Prok. I Pr. 2000, Nr 4, poz. 30).

Ponadto przez ważne powody, o których mowa w art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozumie się między innymi okoliczności natury majątkowej, jak np. trwonienie przez jednego z małżonków zarobków stanowiących ich wspólny dorobek, powodowanie uszczerbku w majątku wspólnym (hazard). Ważnym powodem mogą być także okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. brak kontaktu z małżonkiem od dłuższego czasu (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 1972 r., III CRN 250/72, OSN 1973, Nr 6, poz. 113).

Nie zawsze zatem fakt, że małżonkiem nie mieszkają razem daje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną.

Nie jesteś pewien jak to postąpić i poszukujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.