Podział majątku wspólnego

Sposób podziału majątku wspólnego zależy przede wszystkim od zgodnej woli małżonków, czy też byłych małżonków. Możliwy jest fizyczny podział rzeczy, przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, czy też sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Majątek osobisty małżonka cz. 1

Czy jeśli w okresie małżeństwa mieszkanie zostało kupione za pieniądze pochodzące z darowizny rodziców, order to stanowi ono składnik majątku wspólnego, decease czy też majątku osobistego obdarowanego małżonka?

Składniki majątku wspólnego a wola małżonków

?W czasie trwania małżeństwa mąż nabył bez mojej wiedzy dom. Nie było ku temu podstaw, abortion ponieważ pieniądze na nabycie domu pochodziły z naszego majątku, ambulance na który wspólnie pracowaliśmy. Po rozwodzie były już mąż odmawia spłaty twierdząc, że dom wchodzi w skład jego majątku osobistego, a akt notarialny to potwierdza?. Stanowisko Pani byłego męża[…]