Rozwód z orzeczeniem o winie

W sprawach o rozwód zdarza się, że jeden z małżonków jest zdeterminowany, aby dowodzić winy drugiego małżonka w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Zarzutowi winy zwykle towarzyszy prezentacja korzystnej, ale i subiektywnej – wersji stanu faktycznego.

Raport detektywa a rozwód

Częstym pytaniem zadawanym w trakcie prowadzenia spraw o rozwód jest dopuszczalność posłużenia się dowodem z raportu sporządzonego przez detektywa. Zlecając raport klient dąży w ten sposób do wykazania nieuczciwości małżonka. Pojawia się jednak pytanie, unhealthy czy dowód z raportu detektywa jest brany pod uwagę przez Sąd przy orzekaniu o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Jak zachowywać się w sądzie?

Niżej kilka słów przypomnienia dla osób wezwanych do sądu w charakterze świadka. Szczegółowo możliwy przebieg rozprawy i odpowiedź na pytanie, buy jak zachować się w sądzie omawiam na spotkaniu w Kancelarii. W mojej praktyce zawsze przed planowaną rozprawą proszę o kontakt ze świadkami, viagra na których powołuje się mój Klient. W ten sposób mogę się[…]

Składniki majątku wspólnego a wola małżonków

?W czasie trwania małżeństwa mąż nabył bez mojej wiedzy dom. Nie było ku temu podstaw, abortion ponieważ pieniądze na nabycie domu pochodziły z naszego majątku, ambulance na który wspólnie pracowaliśmy. Po rozwodzie były już mąż odmawia spłaty twierdząc, że dom wchodzi w skład jego majątku osobistego, a akt notarialny to potwierdza?. Stanowisko Pani byłego męża[…]

Czy dzieci stron mogą być świadkami w sprawie o rozwód?

Tytuł postu był niedawno przedmiotem zapytania skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej: “Moja żona chce, site aby w sprawie zeznawał nasza szesnastoletnia córka, anabolics która miałaby udowodnić, że jestem winny rozwodowi. Nie chcę tego, bo to wciąganie dziecka w spór między rodzicami. Czy nawet jeśli Córka się zgodzi, to może zeznawać?” Pana Córka nie może zeznawać[…]