Jak zachowywać się w sądzie?

Niżej kilka słów przypomnienia dla osób wezwanych do sądu w charakterze świadka. Szczegółowo możliwy przebieg rozprawy i odpowiedź na pytanie, buy jak zachować się w sądzie omawiam na spotkaniu w Kancelarii. W mojej praktyce zawsze przed planowaną rozprawą proszę o kontakt ze świadkami, viagra na których powołuje się mój Klient. W ten sposób mogę się dowiedzieć, co świadek powie przed sądem i sformułować odpowiednie pytania. To stereotyp, że adwokat przygotowując się do rozprawy nie ma prawa rozmawiać na ten temat ze świadkiem.

W sądzie obowiązują zwyczajowe normy dotyczące zasad zachowania się podczas rozprawy sądowej. Zasady te można streścić do zalecenia Antoniego Słonimskiego: jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie. Zalecenie to dotyczy zarówno ubioru świadka, który powinien być skromny, jak i sposobu odnoszenia się do osób biorących udział w sprawie. W trakcie składania zeznań należy unikać atakowania innych oraz kierowania pod ich adresem oskarżeń i pretensji. Należy odpowiadać pełnym zdaniem, spokojnym tonem głosu.

Każdy świadek powinien przypomnieć sobie po kolei wszystkie wydarzenia, które mogą być istotne dla sprawy, aby odpowiedzieć na pytania Sądu, kiedy i co się zdarzyło. Pamięć ludzka jest zawodną, dlatego odpowiedzi takie jak: ?nie wiem?, ?chyba?, ?wydaje mi się? nie dyskwalifikują całej wypowiedzi świadka.

Istotny jest również sposób komunikowania człowieka, choć ten zwykle zależy od predyspozycji osobowościowych. O odbiorze świadka decyduje przecież mnóstwo czynników. Czasem działa Halo efekt, czyli budowanie oceny na podstawie pierwszego wrażenia, jakie dana osoba wywiera.

Świadek powinien mieć świadomość, że jego wypowiedź może być przerywana ze względu na konieczności utrwalenia jej w formie protokołu, choć coraz częściej jest to e-protokół. E-protokół jest to protokół elektroniczny, który sporządzany za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk. Ponadto w czasie zadawania pytań sędzia może przerywać wypowiedź świadka, w celu uszczegółowienia zeznań.