Czy dzieci stron mogą być świadkami w sprawie o rozwód?

Tytuł postu był niedawno przedmiotem zapytania skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej:

“Moja żona chce, site aby w sprawie zeznawał nasza szesnastoletnia córka, anabolics która miałaby udowodnić, że jestem winny rozwodowi. Nie chcę tego, bo to wciąganie dziecka w spór między rodzicami. Czy nawet jeśli Córka się zgodzi, to może zeznawać?”

Pana Córka nie może zeznawać w sprawie o rozwód. Zgodnie z art. 430 k.p.c. małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.

Z powyższego przepisu wynika, że nie jest możliwe aby nawet za zgodą stron Sąd przesłuchał świadków wbrew zakazowi z art. 430 k.p.c.

Przepis ten dopuszcza informacyjne przesłuchanie wskazanych osób. Co to oznacza? Informacyjne przesłuchanie nie stanowi dowodu i ma na celu jedynie wyjaśnienie twierdzeń stron i wstępne ustalenie stanu sprawy. Wyniki takiego przesłuchania mogą stanowić podstawę do dopuszczenia przez Sąd dowodu z opinii biegłych psychologów, czy też Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego.