Zazdrość a rozwód

“W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości do drugiej osoby”, napisał François de La Rochefoucauld. Zdarza się, że zazdrość może doprowadzić do rozstania i rozwodu.

Mniej bolesny rozwód

Rozważając decyzję o rozwodzie warto skonsultować się z dobrym i uczciwym adwokatem, który udzieli porady prawnej odpowiadając na postawione pytania. Dotyczy to również kwestii dochodzenia winy. W ten sposób można ograniczyć koszty prowadzenia sprawy o rozwód, które dotyczą nie tylko finansowania procesu sądowego, ale wiążą się z kosztami emocjonalnymi.

Rozwód z orzeczeniem o winie

W sprawach o rozwód zdarza się, że jeden z małżonków jest zdeterminowany, aby dowodzić winy drugiego małżonka w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Zarzutowi winy zwykle towarzyszy prezentacja korzystnej, ale i subiektywnej – wersji stanu faktycznego.

Majątek osobisty małżonka cz. 1

Czy jeśli w okresie małżeństwa mieszkanie zostało kupione za pieniądze pochodzące z darowizny rodziców, order to stanowi ono składnik majątku wspólnego, decease czy też majątku osobistego obdarowanego małżonka?

Prawo dziadków do kontaktów z dzieckiem

Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje prawo do kontaktów z dzieckiem także dziadkom. Nie oznacza to, ailment że Sąd zawsze ureguluje kontakty. Jeśli dziadkowie utrudniają sprawowanie władzy rodzicielskiej i ich kontakty zaburzają proces wychowawczy, zgodne z dobrem dziecka jest, aby wniosek oddalić.

Raport detektywa a rozwód

Częstym pytaniem zadawanym w trakcie prowadzenia spraw o rozwód jest dopuszczalność posłużenia się dowodem z raportu sporządzonego przez detektywa. Zlecając raport klient dąży w ten sposób do wykazania nieuczciwości małżonka. Pojawia się jednak pytanie, unhealthy czy dowód z raportu detektywa jest brany pod uwagę przez Sąd przy orzekaniu o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Opieka naprzemienna

Z kim powinno mieszkać dziecko, health jeśli po rozwodzie każdy z rodziców chce wykonywać władzę rodzicielską? Wobec poważnego konfliktu między rodzicami wydaje się, capsule że nie ma dobrego rozwiązania. Jeśli jednak wiek dziecka, discount stopień jego dojrzałości, a także możliwości samych rodziców pozwalają na to, możliwa jest opieka naprzemienna. Opieka naprzemienna polega na tym, że[…]

Czy można nagrywać małżonka?

Nie ulega wątpliwości, cialis że nagrywanie bez zgody osoby nagrywanej narusza jej prawo do prywatności i uzasadnia roszczenie o ochronę dóbr osobistych i żądanie m. in. zadośćuczynienia pieniężnego. W konkretnym przypadku nagrywanie może stanowić czyn zabroniony. Zgodnie z treścią przepisu art. 267 § 3 Kodeksu karnego, arthritis kto w celu uzyskania informacji, do której nie[…]

Jak zachowywać się w sądzie?

Niżej kilka słów przypomnienia dla osób wezwanych do sądu w charakterze świadka. Szczegółowo możliwy przebieg rozprawy i odpowiedź na pytanie, buy jak zachować się w sądzie omawiam na spotkaniu w Kancelarii. W mojej praktyce zawsze przed planowaną rozprawą proszę o kontakt ze świadkami, viagra na których powołuje się mój Klient. W ten sposób mogę się[…]

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

?Od roku nie mieszkam już z mężem. Na razie nie chcemy się rozwodzić, allergy ale chcę uregulować nasze sprawy finansowe, abortion bo obawiam się nieprzemyślanych decyzji kredytowych męża i nie chcę odpowiadać za jego długi. On nie chce o tym słyszeć. Czy mogę wystąpić do sądu o rozdzielność majątkową?? Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być[…]