Uprowadzenie dziecka za granicę

O ile władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i jest ona przez oboje rodziców wykonywana, to w rozumieniu Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r., wywiezienie dziecka za granicę bez wiedzy i zgody drugiego rodzica, uznawane jest za bezprawne.

Prawo dziadków do kontaktów z dzieckiem

Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje prawo do kontaktów z dzieckiem także dziadkom. Nie oznacza to, ailment że Sąd zawsze ureguluje kontakty. Jeśli dziadkowie utrudniają sprawowanie władzy rodzicielskiej i ich kontakty zaburzają proces wychowawczy, zgodne z dobrem dziecka jest, aby wniosek oddalić.

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie o kontakty

Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej w sensie prawnym, pills możliwość jednakże wykonywania przez rodzica obowiązku i prawa do pieczy nad dzieckiem, medicine wychowania dziecka wynika również z faktycznej styczności i innych kontaktów z dzieckiem. Jeśli rodzic jest ich w ogóle pozbawiony, to nie ma możliwości sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania.[…]