Opieka naprzemienna

Z kim powinno mieszkać dziecko, health jeśli po rozwodzie każdy z rodziców chce wykonywać władzę rodzicielską? Wobec poważnego konfliktu między rodzicami wydaje się, capsule że nie ma dobrego rozwiązania. Jeśli jednak wiek dziecka, discount stopień jego dojrzałości, a także możliwości samych rodziców pozwalają na to, możliwa jest opieka naprzemienna.

Opieka naprzemienna polega na tym, że na przykład dwa tygodnie dziecko mieszka z matką, a dwa kolejne z ojcem. Poza tym konieczne jest uregulowanie kontaktów z dzieckiem w okresie świąt, uroczystości rodzinnych, dni wolnych i wakacji.

Porozumienie co do opieki naprzemiennej może pozwolić uniknąć kierowania stron z dzieckiem przez Sąd na badanie do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, czy też psychologa. Rodzice mogą sami zdecydować o wszystkich istotnych aspektach dotyczących wychowania dziecka. Opieka naprzemienna, choć krytykowana za brak stabilizacji i niemożność zapewnienia dziecku przynależności, pozwala dziecku na zaakceptowanie rozstania rodziców.

W trakcie spraw o rozwód dzieci często prezentują postawę życzeniową i pragną, aby rodzice ponownie byli razem. Zdarza się, że dziecko, które doświadcza konfliktów między rodzicami w sytuacjach trudnych emocjonalnie przejawiać może skłonności do nie ujawnienia autentycznych emocji (tłumi, wypiera przykre doświadczenia), co w konsekwencji prowadzi co stanów napięcia u dziecka. Przeżywane przez dziecko troski i zmartwienia, głównie związane z sytuacją rodzinną mają odzwierciedlenie w reakcjach agresywnych wobec otoczenia, ale mogą przejawiać się również w objawach psychosomatycznych (mdłości, bóle głowy, złe samopoczucie). Dziecko nie potrafi z racji własnej niedojrzałości emocjonalnej konstruktywnie poradzić sobie z problemami, dlatego radzi sobie poprzez niedojrzałe i dezadaptacyjne formy (zachowania regresywne i infantylne, liczne kłamstwa, zachowania buntownicze), zwraca na siebie uwagę otoczenia, chce pozyskać zainteresowanie, bowiem w najbliższym otoczenie nie otrzymuje właściwego wsparcia oraz spójnego i zdecydowanego oddziaływania ze strony rodziców.

Być może mając świadomość trudności, jakie przeżywa dziecko każdy z rodziców mógłby się zastanowić nad dążeniem do przejęcia władzy rodzicielskiej i podjąć starania, aby się porozumieć?

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu porozumienia w sprawie władzy rodzicielskiej, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 728-382-525.