Mniej bolesny rozwód

Rozważając decyzję o rozwodzie warto skonsultować się z dobrym i uczciwym adwokatem, który udzieli porady prawnej odpowiadając na postawione pytania. Dotyczy to również kwestii dochodzenia winy. W ten sposób można ograniczyć koszty prowadzenia sprawy o rozwód, które dotyczą nie tylko finansowania procesu sądowego, ale wiążą się z kosztami emocjonalnymi.

Przyczyny rozpadu małżeństwa i rozwodu są często złożone, przenikają się wzajemnie i wpływają jednocześnie kilka sfer życia rodzinnego. W razie sporu Sąd bada winę. „Orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 35/10).

Zachęcam i daję profesjonalne wsparcie jako adwokat przy zawarciu porozumienia dotyczącego orzeczenia rozwodu. W ten sposób można rozsądnie ograniczyć ryzyko podważenia porozumienia i zwiększa się szanse na przestrzeganie jego postanowień. Ważnym argumentem za ugodowym zakończeniem sprawy o rozwód jest także świadomość, że w razie prowadzenia sporu sfera prywatności będzie przedmiotem oceny osób trzecich. Pamiętać należy, że Sąd jest związany zgodnym stanowiskiem stron co do odstąpienia od badania winy rozkładu pożycia małżeńskiego. W ten sposób postępowanie dowodowe jest w istotnym sposób uproszczone. Pamiętać również trzeba, że każdy z małżonków może zmienić zdanie.

Jeżeli jednak nie ma szans na porozumienie, warto rozważyć wszystkie możliwe scenariusze przebiegu sprawy o rozwód, bo „im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi w boju”.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.