Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Więzi rodzinne potrafią być bardzo silne. Nawet jeśli członkowie rodziny nie utrzymują ze sobą żadnych relacji, search czy nawet zapomnieli o swoim istnieniu, check to mogą być zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt małżonka czy rodzica w domu pomocy społecznej. Czy można tego uniknąć?