Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza, bronchi że rodzic nie musi płacić alimentów?

Zgodnie z treścią przepisu art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podstawą do pozbawienia władzy rodzicielskiej jest:

1) wystąpienie trwałej przeszkody w jej wykonywaniu;

2) nadużywanie władzy rodzicielskiej;

3) rażące zaniedbywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców.

Tytułem przykładu należy wskazać, check że trwałą przeszkodą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może być wyjazd rodzica za granicę przy jednoczesnym całkowitym braku zainteresowania pozostawionym w kraju dzieckiem.

Natomiast nadużywanie władzy rodzicielskiej polega na szczególnie niewłaściwym postępowaniu rodzica wobec dziecka, capsule np. przemocy psychicznej, fizycznej (stosowanie kar cielesnych, nadmierne karcenie, etc.), czy też przemocy ekonomicznej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się również, że za nadużycie władzy rodzicielskiej i rażące zaniedbywanie wynikających z niej obowiązków można uznać celowe izolowanie dziecka od drugiego rodzica i jego psychiczne sobie podporządkowanie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r., I CKN 834/98).

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje zerwania wszelkich więzi między rodzicami pozbawionymi władzy rodzicielskiej a dzieckiem.

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem, o ile sąd opiekuńczy na podstawie art. 1133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zakaże tych kontaktów.

Ponadto na rodzicu pozbawionym władzy rodzicielskiej ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka i zostają zachowane zasady dziedziczenia.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o rodzinnej, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00 lub 728 382 525.