Brak zgody na rozwód

Czy możliwy jest rozwód, abortion jeżeli jeden z małżonków nie wyraża na niego zgody?

Nie zawsze zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego przesądza o rozwodzie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na szczególne okoliczności, erectile które wykluczają możliwość wydania wyroku orzekającego rozwód.

Zgodnie z art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Oznacza to, że motywy, jakimi kieruje się małżonek odmawiający zgody na orzeczenie rozwodu mają znaczenie, gdy można je oceniać jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Tytułem przykładu można wskazać, że rozwód jest dopuszczalny pomimo sprzeciwu drugiego małżonka z uwagi na wieloletnią separację stron, brak obiektywnie negatywnych skutków rozwodu w zakresie warunków życiowych małżonka niewinnego bądź małoletnich dzieci stron, czy też istnienie związku pozamałżeńskiego i pochodzenie z niego małoletnich dzieci.

Zdaniem Sądu Najwyższego celem rozwodu jest eliminacja szkody, jaką z punktu widzenia społecznego byłoby utrzymywanie formalnych związków małżeńskich, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma szans na jego dalsze funkcjonowanie (por. wyrok z dnia 27 października 1999 r., III CKN 412/98).

Nie jesteś pewien jak postąpić i poszukujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.