Czy dzieci muszą wiedzieć o rozwodzie?

Rozwód nie może być orzeczony, drugs jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Często pojawia się pytanie, co to znaczy, że rozwód nie jest sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci stron oraz czy dzieci muszą wiedzieć o rozwodzie.

Nie budzi wątpliwości, że atmosfera rodzinna i relacje między rodzicami wpływają na dziecko. Porozumienie lub konflikty, a także uczucia, którymi rodzice obdarzają dziecko, a nawet ilość czasu, jaki mu poświęcają, wpływają decydująco na rozwój dziecka. Dobro małoletniego dziecka jest nadrzędne wobec interesów rodziców i ich dążenia do rozwodu.

Zwykle w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodzice początkowo próbują dojść do porozumienia ze względu na dziecko. Wielu rodziców z czasem zaczyna rozumieć, że brak uczucia pomiędzy nimi wywiera negatywny wpływ na dziecko. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1999 r., III CKN 799/99 wskazał, że ?przedłużający się konflikt małżonków jest dla ich dzieci przeżyciem negatywnym, godzącym w poczucie stabilności, co wyklucza odmowę orzeczenia rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci?.

Odpowiedź na pytanie, czy wskutek rozwodu może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków zależy od okoliczności danej sprawy. Znaczenie ma stan zdrowia dziecka i dotychczasowy sposób sprawowania opieki. Rozstanie rodziców i rozwód nie powinny wpływać na osłabienie więzi między dzieckiem a rodzicami. Sąd bada również, czy dziecko wie o rozstaniu i rozwodzie rodziców i jak zareagowało na tę sytuację, w szczególności, czy dziecko sprawia problemy wychowawcze, jakie ma wyniki w nauce. Z tego powodu rodzice powinni powiedzieć dziecku o rozwodzie, a sposób przekazania tej informacji winien być dostosowany do wieku i stopnia rozwoju dziecka oraz jego wrażliwości.

Dowodem na okoliczność, że wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków mogą być zeznania świadka lub wywiad środowiskowy.

Jeżeli potrzebujesz porady w sprawie o rozwód, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.