Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Częstym pytaniem jest, buy kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami.

Zgodnie z treścią przepisu art. 60 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że obowiązek alimentacyjny na podstawie art. 60 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wygasa z upływem pięciu lat od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Skutek wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego następuje z mocy samego prawa i nie jest do tego konieczne orzeczenie sądu.

Przedłużenie czasu trwania obowiązku alimentacyjnego musi zostać dokonane wyłącznie przez sąd na żądanie uprawnionego byłego małżonka i tylko w drodze powództwa.

Małżonek rozwiedziony może dochodzić zwrotu alimentów zapłaconych za okres po upływie lat pięciu od orzeczenia rozwodu w drodze powództwa opozycyjnego, opartego na art. 840 § 1 pkt. 2 Kodeksu postępowania cywilnego, którego wytoczenie nie zależy od tego, czy egzekucja została już wszczęta, i które wskutek tego, jako dalej idące, zawiera w sobie żądanie ustalenia, że zobowiązanie objęte tytułem wykonawczym wygasło.

Wyjątkowe okoliczności w rozumieniu art. 60 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą występować nie tylko po stronie uprawnionej, ale i po stronie zobowiązanej do alimentacji, np. kilkunastokrotnie wyższe zarobki zobowiązanego. Do wyjątkowych okoliczności nie należą: stopniowy ubytek sił, dolegliwości i schorzenia małżonka uprawnionego dotykające go w miarę upływu czasu.

Nie jesteś pewien jak to postąpić i poszukujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 728-382-525.