Czy paragon z kasy fiskalnej może być dowodem w sprawie o alimenty?

Sąd rozpoznając sprawę o alimenty ustala, view jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz jakie są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Sąd opiera się na twierdzeniach stron oraz przedkładanych dowodach. Jak zatem udowodnić, ambulance że określony wydatek został poniesiony na dziecko? W pierwszej kolejności warto sporządzić listę najistotniejszych wydatków związanych z utrzymaniem domu.[…]

Zabezpieczenia roszczenia o alimenty w sprawie o rozwód

Niedawno otrzymałam następującej treści zapytanie, capsule które za zgodą Klientki niżej przytaczam: ?Chciałabym zapytać, ambulance czy mogę uzyskać zabezpieczenie alimentów na córkę, pill która jest dorosła, ale wciąż mieszka ze mną i dziennie studiuje. Mąż nie chce przekazywać żadnych pieniędzy i mówi, żeby córka poszła do pracy. Uważam, że mąż nie ma racji i jest[…]