Specjalizacja

Kancelaria Adwokacka zajmuje się nie tylko sprawami rozwodowymi, ale także oferuje pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Podchodzimy do każdej sprawy z zaangażowaniem, na bieżąco informując o postępach sprawy sądowej.

Zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo ważny jest komfort psychiczny naszych Klientów, dlatego też zajmiemy się wszystkimi formalnościami i dopilnujemy terminów Państwa rozpraw. Zlecając swoją sprawę Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszka Kwapień uzyskujecie Państwo pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

W sprawach o rozwód zajmujemy się:
- dowodzeniem ustalenia winy w rozkładzie pożycia, chyba że małżonkowie zgłosili zgodne żądanie o zaniechanie orzekania w tym przedmiocie,
- reprezentacją w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków, a także ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego dziecka stron,
- dowodzeniem wysokości alimentów na małoletnie dziecko stron,
- dowodzeniem wysokości alimentów na małżonka,
- reprezentowaniem Klienta na rozprawie,
- prowadzeniem negocjacji pomiędzy stronami, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Ponadto oferujemy pomoc w sprawach prawa rodzinnego, takich jak:

- prowadzenie spraw o separację,
- prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków,
- rozliczeń pomiędzy partnerami w związkach konkubenckich,
- reprezentacji ojców w sprawach o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
- prowadzenie spraw o kontakty z dzieckiem, także w razie uprowadzenia dziecka za granicę,
- prowadzenie spraw o alimenty (dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, itp.),
- ustalenie, czy też zaprzeczenie ojcostwa,
- sprawy o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- prowadzenie spraw o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia (adopcja),
- przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
- pomoc prawna w sprawach nieletnich,
- sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Piszemy...

Oddalenie pozwu o rozwód

Oddalenie pozwu o rozwód to w wielu wypadkach przykre zaskoczenie dla strony. Pomimo zgody obojga małżonków Sąd może oddalić pozew o rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzeczenie rozwodu jest[…]

0 komentarzy

Wysłuchanie dziecka przed Sądem

W sprawie o kontakty zdarza się, że rodzice chcą, aby Sąd przesłuchał dziecko, które w związku ze sporem powinno podjąć ostateczną decyzję w rodzinnym konflikcie. Sąd opiekuńczy zwykle korzysta z wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez kuratora sądowego. Taka praktyka wynika z założenia, że wysłuchanie dziecka i postawienie go przed koniecznością rozstrzygnięcia sporu pomiędzy rodzicami mogłoby okazać[…]

0 komentarzy

Mniej bolesny rozwód

Rozważając decyzję o rozwodzie warto skonsultować się z dobrym i uczciwym adwokatem, który udzieli porady prawnej odpowiadając na postawione pytania. Dotyczy to również kwestii dochodzenia winy. W ten sposób można ograniczyć koszty prowadzenia sprawy o rozwód, które dotyczą nie tylko finansowania procesu sądowego, ale wiążą się z kosztami emocjonalnymi.

0 komentarzy

Rodzicielski plan wychowawczy a opieka naprzemienna

W praktyce spraw, w których Sąd decyduje się orzec o opiece naprzemiennej jest niewiele. Poziom skonfliktowania rodziców wyklucza bowiem przyjęcie tego modelu opieki wykonywania władzy rodzicielskiej. Jednakże przy założeniu wzajemnego wsparcia i szacunku między rodzicami, dzięki dzieleniu czasu możliwe jest stworzenie silnej i trwałej więzi z dzieckiem. 

0 komentarzy