Specjalizacja

Kancelaria Adwokacka zajmuje się nie tylko sprawami rozwodowymi, ale także oferuje pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Podchodzimy do każdej sprawy z zaangażowaniem, na bieżąco informując o postępach sprawy sądowej.

Zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo ważny jest komfort psychiczny naszych Klientów, dlatego też zajmiemy się wszystkimi formalnościami i dopilnujemy terminów Państwa rozpraw. Zlecając swoją sprawę Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszka Kwapień uzyskujecie Państwo pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

W sprawach o rozwód zajmujemy się:
- dowodzeniem ustalenia winy w rozkładzie pożycia, chyba że małżonkowie zgłosili zgodne żądanie o zaniechanie orzekania w tym przedmiocie,
- reprezentacją w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków, a także ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego dziecka stron,
- dowodzeniem wysokości alimentów na małoletnie dziecko stron,
- dowodzeniem wysokości alimentów na małżonka,
- reprezentowaniem Klienta na rozprawie,
- prowadzeniem negocjacji pomiędzy stronami, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Ponadto oferujemy pomoc w sprawach prawa rodzinnego, takich jak:

- prowadzenie spraw o separację,
- prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków,
- rozliczeń pomiędzy partnerami w związkach konkubenckich,
- reprezentacji ojców w sprawach o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
- prowadzenie spraw o kontakty z dzieckiem, także w razie uprowadzenia dziecka za granicę,
- prowadzenie spraw o alimenty (dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, itp.),
- ustalenie, czy też zaprzeczenie ojcostwa,
- sprawy o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- prowadzenie spraw o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia (adopcja),
- przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
- pomoc prawna w sprawach nieletnich,
- sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Piszemy...

Dobro małoletnich dzieci a rozwód

Dobro małoletnich dzieci jest zawsze przedmiotem oceny Sądu w sprawie o rozwód. Jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, to Sąd oddala powództwo.

0 komentarzy

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna jest szczególnego rodzaju uregulowaniem sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem. Zwraca się uwagę, że wobec nasilonego konfliktu pomiędzy rodzicami orzeczenie opieki naprzemiennej uwzględnia przede wszystkim interes rodziców, jednakże jest sprzeczne z dobrem dziecka.

0 komentarzy

Oddalenie pozwu o rozwód

Oddalenie pozwu o rozwód to w wielu wypadkach przykre zaskoczenie dla strony. Pomimo zgody obojga małżonków Sąd może oddalić pozew o rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzeczenie rozwodu jest[…]

0 komentarzy

Wysłuchanie dziecka przed Sądem

W sprawie o kontakty zdarza się, że rodzice chcą, aby Sąd przesłuchał dziecko, które w związku ze sporem powinno podjąć ostateczną decyzję w rodzinnym konflikcie. Sąd opiekuńczy zwykle korzysta z wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez kuratora sądowego. Taka praktyka wynika z założenia, że wysłuchanie dziecka i postawienie go przed koniecznością rozstrzygnięcia sporu pomiędzy rodzicami mogłoby okazać[…]

0 komentarzy